APIUS Новости

Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова

Ministry of Economy and Infrastructure

An enabling economic vision for Moldova means establishing a knowledge-based economy to fully capitalize on our country’s economic potential in the light of its competitive advantages. This implies investments in industries that could create products and services with high added-value and high appreciation of the invested capital.

One of the key priorities for the Moldova fashion manufacturing industry is to facilitate direct business between domestic manufacturers and foreign partners creating an effective and efficient value chain. This is the only way to keep the added value with the local producers, which will bring higher labour productivity, investments in R&D and new technologies.

I’m happy that the label “Made in Moldova” on the apparel, footwear and accessories has been crossing the country’s border. It has been a very good soar in this field, and we plan to develop policies to build on this momentum. Many of the entrepreneurs motivate us to promote better policies to support their ideas  and confidence that one can build competitive business right here, at home.

In addition, Moldova has become a Member of the European Fashion Council, alongside Denmark, Norway, Austria, and Romania. This European-level status brings us merit-based recognition. Because the high quality of Moldovan products speaks of the standards and requirements met by the fashion industry manufacturers.

The Ministry of Economy and Infrastructure restates its commitment to support knowledge-based industry in Moldova as a key factor for Moldova’s economic prosperity and sustainable growth.With best regards,Ministry of Economy and Infrastructure

Сильвия Лазу

APIUS Президент

Ministry of Economy and Infrastructure

An enabling economic vision for Moldova means establishing a knowledge-based economy to fully capitalize on our country’s economic potential in the light of its competitive advantages. This implies investments in industries that could create products and services with high added-value and high appreciation of the invested capital.

One of the key priorities for the Moldova fashion manufacturing industry is to facilitate direct business between domestic manufacturers and foreign partners creating an effective and efficient value chain. This is the only way to keep the added value with the local producers, which will bring higher labour productivity, investments in R&D and new technologies.

I’m happy that the label “Made in Moldova” on the apparel, footwear and accessories has been crossing the country’s border. It has been a very good soar in this field, and we plan to develop policies to build on this momentum. Many of the entrepreneurs motivate us to promote better policies to support their ideas  and confidence that one can build competitive business right here, at home.

In addition, Moldova has become a Member of the European Fashion Council, alongside Denmark, Norway, Austria, and Romania. This European-level status brings us merit-based recognition. Because the high quality of Moldovan products speaks of the standards and requirements met by the fashion industry manufacturers.

The Ministry of Economy and Infrastructure restates its commitment to support knowledge-based industry in Moldova as a key factor for Moldova’s economic prosperity and sustainable growth.With best regards,Ministry of Economy and Infrastructure

Alexandra Can - Presedinta Asociației APIUS

Stimați parteneri,

    Pe parcursul ultimului deceniu Industria Ușoară din Republica Moldova, angajații din aceasta ramura a economiei naționale  au cunoscut mari transformări, depășind greutățile, adaptandu-se la condițiile economiei de piata și, cel mai important, la cerințele mereu în creștere și diverse ale consumatorilor.

  Datorită eforturilor depuse de Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS) împreună cu suportul partenerilor  strategici - Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de către USAID, Guvernul Suediei, Guvernul UK, Agenția de Investiții a Republicii Moldova  - s-a reușit să sporească competitivitatea industriei prin abordarea viziunilor strategice de dezvoltare continuă a productivității, tehnologiilor și a responsabilității  sociale înalte a producătorilor locali.

    APIUS este unică platforma din sectorul industriei ușoare, care elaborează direcții  de accelerare și dezvoltare a ramurii, care este una dintre cele mai atractive pentru potențialii investitori străini și autohtoni. Împreună cu partenerii de dezvoltare s-a reușit să sporim vizibilitatea companiilor locale.  Doar pe parcursul anilor 2018-2019 întreprinderile din ramura au fost prezente in peste 35 de țări ale UE , CSI și altele.

       În  2012, odată cu lansarea brandului umbrelă de țară DININIMĂ , proprietate a APIUS, Industria Ușoară a înregistrat succese deosebite în creșterea numărului de întreprinderi, al volumului de producere și export, precum  și mai multe branduri noi înregistrate . Recunoscut în prezent drept un etalon al calității, brandul umbrelă reunește peste 80 de producători autohtoni. Brandul DININIMĂ a fost recunoscut ca și o istorie de succes în plan internațional și se aliniază la strategia internațională ”Go  Green” prin promovarea conceptului ”slow fashion” pe piața locală, astfel asigurând alinierea la tendintele ECO ale industriei fashion globale.

        Vă îndemnăm să susțineți producătorii locali,  brandurile din Moldova și să purtați cu mândrie creațiile producătorilor locali de fashion, care, cu dragoste de oameni și de muncă, creează acasă, articole de calitate, ce se aliniază tendințelor internaționale. 

       Va mulțumim ca sunteți împreună cu noi ! Vă mulțumim pentru sugestiile pe care ni le sugerați!

        Va dorim DININIMA  sa aveti sanatate, voie buna  și bunăstare !

Cu deosebită considerație,

Președinta APIUS

Александра Кан - Президент ассоциацииAPIUS

Уважаемые партнёры,

За последнее десятилетие Легкая Промышленность Республики Молдова, как и работники данной отрасли национальной экономики, претерпели значительные преобразования, преодолевая трудности, адаптируясь к условиям рыночной экономики и, что самое важное, к разнообразным, и постоянно растущим требованиям потребителей.   

Благодаря усилиям, предпринятым Ассоциацией предпринимателей легкой промышленности (APIUS) и поддержке стратегических партнеров - Проектаконкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID, Правительства Швеции, Правительства Великобритании, Агентства по инвестициям Республики Молдова - удалось повысить конкурентоспособность отрасли путём применениястратегических видений непрерывного развития производительности, технологий и высокой социальной ответственности местных производителей.

    APIUS является единственной платформой в секторе легкой промышленности, которая развивает направления ускорения и развития отрасли, являющейся одной из наиболее привлекательных для потенциальных иностранных и отечественных инвесторов. Совместно с партнерами по развитию нам удалось повысить видимость местных компаний. Только за 2018-2019 годы, присутствие отраслевых компаний охватило более 35 стран ЕС, СНГ и др.

В 2012 году, одновременно с запуском зонтичного бренда DININIMA, принадлежащего APIUS, легкая промышленность  особенно преуспела  в увеличении количества компаний, объемов производства и экспорта, а также в регистрации нескольких новых брендов. Зонтичный бренд, признанный в настоящее время стандартом качества, объединяет более 80 местных производителей. Бренд DININIMĂ был также признан историей международного успеха и соответствует международной стратегии «GoGreen» продвигая концепцию «медленной моды» на местном рынке, обеспечивая тем самым соответствие Эко-тенденциям мировой индустрии моды.

Мы призываем вас поддержать местных производителей, молдавские бренды и с гордостью носить творения местных производителей моды, которые с любовью к людям и работе создают дома качественные изделия, соответствующие международным тенденциям.

Спасибо за то, что Вы с нами! Спасибо за Ваши предложения!

Желаем DININIMA (сердечно – прим. пер.)здоровья, хорошего настроения и благополучия!

Искренне Ваша,

Президент APIUS

Предприятия легкой промышленности могут получить международные сертификации менеджмента качества, социального аудита и защиты окружающей среды, чтобы поддерживать ответственные, этичные и устойчивые производственные системы, соответствующие требованиям клиентов из Европейского Союза, с покрытием до 70% затрат при финансовой поддержке USAID и Швеции.

B период пандемии резко сократились заказы от европейских клиентов и закрылись местные магазины, но несмотря на обстоятельства, молдавские швейные предприятия смогли сохранить свои производственные мощности и рабочие места, запустив пошив и экспорт масок и индивидуальных средств защиты (ИСЗ). Такая диверсификация позволила сохранить около 4,2 тыс. рабочих мест, или примерно четверть рабочих мест в секторе производства одежды Молдовы

Об APIUS

Консолидация индустрии моды в Республике Молдова

История

Ассоциация предпринимателей легкой промышленности (APIUS) является объединенным сообществом местных производителей одежды, трикотажа, кожаных изделий, обуви и аксессуаров и занимается конкурентным развитием легкой промышленности, представляя потребности частного сектора, государственной поддержки и опыт аналогичных профессиональных организаций.

Начиная с 2012 года, ассоциация укрепила свой потенциал благодаря поддержке USAID, правительства Швеции, UKAid и CBI. Аналогичным образом, с 2014 года APIUS укрепил свое сотрудничество и партнерство с Агентством по инвестициям Молдовы, получив доступ к более 40 международным выставкам и ярмаркам.

6 ноября 2016 года Республика Молдова в лице APIUS стала членом Европейского совета по моде (EFC).

В настоящее время члены APIUS охватывают все сегменты деятельности легкой промышленности: сегмент женской и мужской одежды, детской одежды, нижнего белья, обуви, кожаных изделий и аксессуаров.

Миссия

Миссия APIUS состоит в том, чтобы представлять, продвигать, поддерживать и защищать общие экономические, технические и юридические интересы своих членов и представителей легкой промышленности, путем повышения их конкурентоспособности на местном и международном рынках.

Видение

Наше видение состоит в том, чтобы создатьболее сильную индустрию моды в Молдове посредством увеличения надбавленной стоимости на местныемодные изделия и распространения бренда «Made in Moldova» по всему миру

Актуальные отчеты для легкой промышленности

Руководящий состав

Команда

Марта Руди

Руководитель проекта

Марчела Лозовану 

Руководитель проекта

Услуги

Содействие встречам  B2B

 • Организация / посредничество в встречах с лицами, принимающими решения
 • Определение и организация встреч с потенциальными местными и международными деловыми партнерами.

Организация и проведение специализированных тренингов

 • Проведение и организация тренингов и стратегических партнерств
 • Определение и предоставление квалифицированных специалистов для обучения сотрудников, администраторов, дизайнеров по различным темам отрасли.

Содействие участию в международной торговле

 • Систематическая организация открытых призывов к участию членов ассоциации в важнейших ярмарках и выставках международных секторов
 • Содействие участию в местных и международных показах мод

Организация учебных визитов

 • Облегчение визитов представителей других международных фабрик для обмена опытом с местными фабриками
 • Содействие визитам представителей местных фабрик на другие международные фабрикив Европейском Союзе.

Лоббирование и поддержка

 • Облегчение контактирования с государственными учреждениями
 • Участие в рабочих группах в рамках Экономического совета и других платформ государственно-частного диалога
 • Отправка членам периодической информации об изменении законодательства

Консультирование

 • Оказание помощи в повышении производительности, трудовых стандартов и безопасности работников
 • Оказание помощи в привлечении международного финансирования и составлении грантовых предложений
 • Помощь в поиске сырья на местном и международном рынках

ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ

Как стать членом ассоциации

Скачайте файлы, отправьте их по адресу office@apius.md и мы свяжемся с вами в ближайшее время

Смотреть компании отрасли

Производители одежды, обуви и аксессуаров объединились с общей целью стать более инновационными и более осведомленнымиво время разработки долговечных изделий с добавленной стоимостью, и собираются преобразовать сектор моды. На сегодняшний день, из 447 производителейодежды в Молдове,около 20%, большинство из которых являются членами APIUS, перешли с низкого уровня производства на высокий, создавая добавленную стоимость, обеспечивая справедливую заработную плату и повышая долгосрочную отраслевую конкурентоспособность.

Партнёры

DININIMA

DININIMA, бренды из Молдовы, является зонтичной маркой, принадлежащей APIUS. Объединяющая марка, запущенная в 2012 году, продвигает одежду, обувь и аксессуары, произведенные в Республике Молдова, для местных и международных клиентов. DININIMA стала главной идентичностьюдля молдавской индустрии моды, революционизирующей способ восприятия отечественной модной продукции потребителями на местном и международном уровне. DININIMA объединяет 80 молдавских брендов и управляет площадью для розничной торговли в размере более 3500 м2 в 6 совместных магазинах DININIMA

MODA

Адрес: бул. Штефан чел маре 83


Бренды: Georgette, Sekana, Katea Gri, Premiera Dona, Evadeya, Crème Brulee, Vitalie Burlacu, Shram, Ionel, Haskel


DININIMA STORE

Адрес: ул. Киев 16/1, Pan Com

Бренды: Georgette, Crème Brulee, Vasconi, Mallena


ZORILE MALL по ул. Каля Ешилор

Адрес: ул. Каля Ешилор 8, ТЦ “Zorile”


Бренды: Brio, Liudmila Storojuc, Shram, Alina Bradu, Maxi Kids, Ravetti, Crème Brulee, Passer, Aimo, Mallena, Georgette, Bombonici, Ionel, Evadeya, Perna mea, Croitor Tricot

DININIMA OUTLET STORE

Адрес: ул. Измаил 84

Бренды: Vistline, Vasconi and Georgette


CAPSULA STORE

Адрес: ул. Еминеску 39

Бренды: Haskel, Lavielace, Vivi Art Boutique and Arabadji


SHOPPING CENTER “UNIC” CC, 3rd floor, “DININIMĂ”

Адрес: бул. Штефан чел Маре 8

Бренды: Vitalie Burlacu, Brio, Vistline, Ionel, Olsa Shoes, Tiras

КОНТАКТЫ

Адрес офиса

Республика Молдова г. Кшинёв ул.Студенцилор 9/19 Центр Ziphouse

Руководитель проекта

Марчела Лозовану

marcela.lozovanu@apius.md

+373 69 027 914

Руководитель проекта

Марта Руди

marta.rudi@apius.md

+373 69 252 911

Юридический адрес

Республика Молдова г. Кшинёв ул. Студенческая 9/19

Этот сайт был обновлен при поддержке Проекта конкурентоспособности Молдовы, финансируемого USAID, Швецией и Великобританией. Содержание веб-сайта является ответственностью создателя и не обязательно отражает точку зрения USAID, правительства США, Швеции или Великобритании.

Министерство экономики и инфраструктуры Республики Молдова

Благоприятным видением для экономики Республики Молдова является создание экономики, основанной на знаниях, которая максимально использовала бы экономический потенциал нашей страны в свете ее конкурентных преимуществ. Этот факт означает осуществление инвестиций в те отрасли экономики, которые способны создавать продукты и услуги с высокой добавленной стоимостью и потенциалом для повышения стоимости вложенного капитала. Развитие легкой промышленности является одним из наших приоритетов. Мы хотим, чтобы данная область находилась в топе инвестиций и способствовала продвижению имиджа Республики Молдова на международном уровне.

Для этого сектора у Министерства экономики и инфраструктуры есть четко определенный план. Одним из ключевых пунктов этого плана является содействие установлению прямых отношений между местными производителями и иностранными партнерами путем исключения посреднических фирм-прокладок из цепочки создания стоимости. Только так мы сможем сохранить добавленную стоимость для отечественного производителя, что приведет к повышению производительности труда, инвестициям в ИОКР и новым технологиям.

Я рад, что марка бренда «Made in Moldova» на одежде, обуви, и различных аксессуарах пересекает границу. Это хороший прорыв для данной области. Чтобы её поддержать, мы планируем разработать политику для сохранения этой динамики. Многие предприниматели данной отрасли мотивируют нас на продвижение в будущем лучшей политики, направленной на поддержание их идеи, воли и уверенности в том, что здесь, в нашей стране, можно построить что-то прекрасное. Более того, наряду с Данией, Норвегией, Австрией и Румынией, Республика Молдова присоединилась к Европейскому совету моды. Такой статус на европейском уровне приносит нам заслуженную славу, поскольку те стандарты и требования, которым отвечают компании, действующие в легкой промышленности, постоянно доказывают это благодаря гарантированно высокому качеству. Министерство экономики и инфраструктуры ещё раз подтверждает взятые обязательства по отношению к промышленной деятельности в Республике Молдова, основанной на знании - ключевом факторе экономического процветания и устойчивого роста Республики Молдова.

С уважением,

Вадим Брынзан

Министр экономики и инфраструктуры

Silvia Lazu - Presedinta Asociației APIUS

“Sunt onorată de încrederea pe care am primit-o din partea membrilor APIUS și recunosc că este o provocare nouă pentru mine. Am încredere că, împreună cu membrii Consiliului de Administrare APIUS, vom reuși să oferim Industriei Ușoare și Asociației o voce mai puternică, sporind vizibilitatea și competitivitatea sectorului, susținerea producătorilor autohtoni și atragerea investitorilor străini, promovând imaginea Republicii Moldova pe plan internațional” 

Silvia Lazu, Președinte APIUS

Белая книга легкой промышленности, 2016 г

Целью исследования является разработка Белой книги легкой промышленности, которая включает:

 • Общую презентацию легкой промышленности, включая ее развитие за последние 5 лет.
 • Презентация молдавской индустрии моды в глобальном контексте.
 • Анализ факторов конкурентоспособности отрасли.
 • Разработка SWOT-анализа.
 • Установление приоритетов развития путем формулирования видения, целей и направлений, которым необходимо следовать.