10 martie! Sedinta Importanta  Moldova Fashion Industry Post-COVID Recovery Policy Paper

Asociația Patronală din Industria Ușoara din Moldova (APIUS) are onoarea să vă invite la atelierul de lucru pentru elaborarea documentului de politici: „Dezvoltarea unei industrii ușoare sustenabile în Republica Moldova în perioada post-Covid”, care va avea loc miercuri, 10 martie, ora 15:30

Atelierul de lucru va oferi o platformă de discuții și recomandări pentru întreprinderile din industria ușoară și va oferi suport din partea experților internaționali în domeniul sustenabilității și dezvoltării industriei de fashion.

Industria ușoară din Moldova trebuie să-și regândească strategia de dezvoltare pentru perioada pandemică și cea post-Covid și să-și reorienteze activitatea astfel încât să răspundă noilor realități și cerințe ale piețelor UE și cele globale. În acest context, industria ușoară necesită o strategie bine definită, care să descrie necesitățile de prioritizare a acțiunilor de îmbunătățire a mediului de afaceri, de înrolare a reprezentanților industriei ușoare în lanțul de aprovizionare și schimbările din lumea modei la nivel regional și global. În același timp, strategia trebuie să definească necesitățile industriei ușoare pentru a crește competitivitatea sectorului și a menține locurile de muncă, servind drept un punct de reper pentru schimbările ce trebuie implementate la nivel de legislație și politici.

Scopul acestui atelier de lucru este de a susține Asociația APIUS să elaboreze un document de politici cu propuneri pentru reabilitarea industriei ușoare din Republica Moldova în perioada post-Covid. Documentul de politici se va axa pe valorificarea dezvoltării industriei ușoare a Moldovei din ultimii ani (inclusiv trecerea la o valoare adăugată ridicată) și pregătirea unui plan strategic de recuperare a industriei în contextul schimbărilor din perioada post-Covid.

Pentru mai multe detalii despre eveniment și agenda, vă rugăm să accesați documentele anexate.