RECONSTRUIREA UNEI INDUSTRII UŞOARE DURABILE ÎN MOLDOVA

Foaie de parcurs strategică.

Plan de acțiune de recuperare pe termen mediu în era post-Covid-19.

Acest document de politici constituie o foaie de parcurs pentru transformarea industriei TAFL din Moldova în conformitate cu așteptările pieței UE și include recomandări strategice și tactice în cinci domenii cheie:

  1. Durabilitate şi circularitate;
  2. Digitalizare, automatizare şi productivitate;
  3. Servicii cu valoare adăugată înaltă, inclusiv vânzări şi marketing;
  4. Forţă de muncă competitivă şi abilităţi compatibile cu viitorul;
  5. Marketing colectiv şi branding national.


Documentul poate fi accesat aici